GEANNULEERD - Bijeenkomst onderzoekersplatform DS, inclusie en belonging 2020-2

donderdag, 4 juni, 2020 - 12:30 - 16:00

-- GEANNULEERD --

Vanwege de coronacrisis gaat deze bijeenkomst niet door. De kracht van dit platform zit in elkaar persoonlijk ontmoeten. Hopelijk kan dat weer tijdens de volgende bijeenkomst van het onderzoekersplatform op 8 oktober 2020 van 12.30 - 16.00 uur.

Reserveer deze datum alvast in je agenda!

*

Hierbij nodigen we je van harte uit voor de tweede bijeenkomst in 2020 van het Onderzoekersplatform Disability Studies, Inclusie en Belonging op 4 juni 2020 van 12.30 - 16.00 uur.

Direct aanmelden

Deze keer hebben we twee sprekers: Susanne Hauwert en Eric Wilms.

Susanne Hauwert presenteert haar proefschrift: 'Ruimte voor eigen regie bij mensen met ernstige meervoudige beperkingen'. Mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) krijgen nauwelijks ruimte om invloed uit te oefenen op het eigen leven. Het ontbreekt hen aan mensen die hun gedragingen van betekenis voorzien (betekenisvolle anderen). Ook in de professionele zorg en ondersteuning moet daarom meer nadruk komen te liggen op de ontwikkeling van een sociaal netwerk.

Meer informatie over het onderzoek van Susanne

Eric Wilms is promovendus bij DSiN. Zijn promotie-onderzoek "Wat bezielt ze....?" gaat over de drijfveren en bezieling van atleten met een disability die een extreme sport beoefenen, en de reactie en invloed hierop van de omgeving en vice versa. Hoe kan het begrepen worden dat mensen die een ingrijpende levensgebeurtenis overleven, hun leven vervolgens in de waagschaal stellen met een extreme sport. Hebben zij iets te bewijzen? Aan wie dan? Dragen de ‘spelregels’ van deze extreme sporten bij om levenskwaliteit te (her-)vinden en aan te sluiten bij de buitenwereld? Met andere woorden: dragen zij met hun extreme sport bij aan inclusie? 

Na een inleiding door de spreker(s) zal er ruimte zijn voor verdieping en onderlinge uitwisseling.

Voor een lunch wordt gezorgd. Eventuele dieetwensen graag aangeven op het aanmeldformulier.

We kijken er naar uit jullie weer te zien en met elkaar het gesprek aan te gaan!

Globaal programma

12:30 - 13:00 uur Inloop en lunch
13:00 - 13:45 Spreker 1
13:45 - 14:00 Vragen en discussie
14:00 - 14:15 Pauze
14:15 - 15:00 Spreker 2
15:00 - 15:15 Vragen en discussie
15:15 - 16:00 Rondje 'Wie is waar mee bezig?'

Eerdere bijeenkomsten

Eerdere bijeenkomsten van het onderzoekersplatform Disability Studies, Inclusie en Belonging (presentaties, literatuur e.d.)

Spreker(s)

Susanne Hauwert is gepromoveerd bij de leerstoel Disability Studies i.s.m. Esdégé-Reigersdaal en Hogeschool van Amsterdam

Eric Wilms is promovendus bij DSiN. Hij geeft als zelfstandig (leer-)supervisor supervisie, coaching en intervisie bij VUmc, Gerion VUmc, UMCG, PAO en InHolland Academy en heeft een eigen praktijk. Voor zijn master Begeleidingskunde: Human en Organizational Behaviour deed hij exemplarisch handelingsonderzoek naar de gevoelde kwetsbaarheid van professionals bij ingrijpende organisatieveranderingen.

Locatie

Hogeschool Utrecht
Begane grond, zaal HL7 0.021
Heidelberglaan 7 (verlengde van de Padualaan)
3584 CH Utrecht

De locatie is rolstoeltoegankelijk en goed bereikbaar met het OV. 

Wanneer u met de auto komt, is er vlakbij de locatie een betaald parkeren locatie. Deze is wel vaak vol, en dan moet u buiten de slagbomen wachten tot er een plek vrijkomt.

Kosten

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Open / besloten:

Open

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door het online aanmeldformulier in te vullen.

Organisatie

Minne Bakker, Sofie Sergeant en Inge Redeker

Contact:

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen?

Heeft u zich aangemeld, maar kunt u onverhoopt toch niet bij de bijeenkomst zijn?

Dan kunt u mailen met Sofie Sergeant: sofie.sergeant@disabilitystudies.nl