Onderzoekersplatform disability studies, inclusie en belonging

Het Onderzoekersplatform Disability Studies, Inclusie en Belonging wordt vormgegeven vanuit een samenwerking tussen DSiN en de Hogeschool Utrecht. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor onderzoekers op het gebied van disability studies, inclusie en belonging van diverse organisaties. Behalve deelnemers van DSiN en de Hogeschool Utrecht, zijn deelnemers onder meer afkomstig van Vilans, de Hogeschool Arnhem Nijmegen etc.

Het platform bestaat sinds 2015 en is voortgekomen uit een samenwerking tussen de toenmalige onderzoekersgroep 'Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking' en medewerkers van DSiN. 

Het onderzoekersplatform wordt gecoördineerd door Doortje Kal (www.kwartiermaken.nl), Sofie Sergeant (DSiN), Minne Bakker (DSiN) en Inge Redeker (Vilans). De bijeenkomsten worden voorgezeten door Jacqueline Kool.

Missie en functie van de groep

 • onderzoek dat bijdraagt aan een samenleving waarin mensen met een handicap volwaardig kunnen leven en waarvan ze vanzelfsprekend deel uitmaken;
 • ontmoeting, uitwisseling en kennisopbouw voor en door onderzoekers op de (globale) domeinen: disability studies(family) quality of life, inclusie/participatie/belonging en (mechanismen van) exclusie;
 • in vrijheid en openheid kritisch en systematisch reflecteren op elkaars onderzoek en de meta-thema’s die daarbij een rol spelen;
 • met elkaar kennis nemen van bestaande (praktijk)theorieën en ontwikkelingen en het verder opbouwen van gezamenlijke kennis - ofwel bijdragen aan een body of knowledge - op bovengenoemde domeinen;
 • ruimte voor kritische reflectie op actuele maatschappelijke debatten (bv transities in zorg en welzijn, arbeid, het VN-verdrag voor de rechten van de mens met een handicap etc);
 • het wetenschappelijk en maatschappelijk debat verder helpen;
 • waar mogelijk meedenken over agenda-setting rond onderzoek;
 • wat kan leiden tot gezamenlijke producten (artikelen, studiedag, etc.) of een aanzet kan vormen voor onderzoeksconsortia;
 • linken leggen met cq uitwisseling over de verbinding met onderwijs en kennisvalorisatie.

Insteek in het onderzoek

Het platform brengt onderzoekers bijeen die in hun werk kenmerken van disability studies incorporeren of onderschrijven:

 • Contextueel en hybride model van ‘disability’;
 • Mixed methods;
 • Cross-disability insteek;
 • Multi- of transdisciplinair perspectief;
 • Actieve betrokkenheid van mensen met beperkingen;
 • Gericht op inclusieve verandering (‘change agent’).   

Organisatie

 • 2x per jaar bijeen komen gedurende een dagdeel met vooraf of achteraf een gezamenlijke lunch;
 • wie zich aanmeldt heeft de intentie om steeds deel te nemen (geen ‘duiventil’);
 • 1x per jaar kunnen nieuwe deelnemers aanschuiven;
 • aantal deelnemers: max. 20 personen; bij meer belangstelling valt te denken aan meerdere kringen rond de verschillende hoofd-domeinen.

Eerdere bijeenkomsten

Klik hier voor verslagen, presentaties e.d. van eerdere bijeenkomsten van het Onderzoekersplatform.