DS bij de lunch lezing: Rolmodellen & Change Agents

Datum
-
Kosten

Gratis toegankelijk

 

Direct aanmelden

Rolmodellen & Change Agents: Vergelijkend onderzoek ‘participatie van mensen met een beperking in de politiek in Europa.’

“Als 15% van de Nederlanders een beperking heeft en maar 0,5% van alle politici heeft een beperking...hoe kan dat?”. Deze vraag stelde Otwin van Dijk in 2016 in de Tweede Kamer, waarna hij met Linda Voortman (GroenLinks) een motie indiende met de strekking dat mensen met een beperking in gelijke mate een bijdrage moeten kunnen leveren aan de democratie. Na aanvaarding van deze motie kreeg de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de opdracht te onderzoeken in welke mate mensen met een beperking een vertegenwoordigende of bestuurlijke functie hebben, wat de belemmeringen daarvoor zijn en welke maatregelen genomen dienen te worden voor actieve deelname in de politiek.

Gastspreker en onderzoeker Mitzi Waltz (Disability Studies in Nederland, Athena Instituut) deed in opdracht van BZK & DSiN een onderzoek naar welke maatregelen er in omringende landen worden genomen om mensen met een beperking actief te laten deelnemen in de politiek. Uit dit onderzoek kwamen opmerkelijke en bruikbare resultaten naar voren. Deze worden door meerdere ministeries o.l.v. BZK begin 2020 meegenomen in de aanbevelingen richting de Tweede Kamer.

Mitzi vertelt tijdens deze bijeenkomst over haar vergelijkende onderzoek 'Comparative research report: Participation of people with disabilities in politics in neighbouring European countries'. Haar lezing is in het Engels.

Alice Schippers, dagvoorzitter, interviewt daarna een politieke ambtsdrager over de dagelijkse praktijk. 

Aansluitend zullen Ammer Moser en Theo Jorritsma, beleidsmedewerkers bij het ministerie van BZK, een reflectie geven op Mitzi's onderzoek, hun eigen rapport, de inzet van rolmodellen en change agents.

We gebruiken deze bijeenkomst ook om samen het nieuwe jaar in te luiden. 

U bent van harte welkom.

Programma

11:30 - 12:00 uur Lunch
12:00 - 12:15 Opening door dagvoorzitter Alice Schippers
12:15 - 12:45 Lezing door Mitzi Waltz
12:45 - 13:15 Interview met een politieke ambtsdrager over de ervaringen in de politiek
13:15 - 13:45 Reflectie door Ammer Moser en Theo Jorritsma
13:45 Afronding door dagvoorzitter Alice Schippers

 

Besloten / Open
Open
Locatie

Vrije Universiteit
Aurorazaal, Hoofdgebouw VU, begane grond
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Routebeschrijving Aurorazaal:
Vanaf de hoofdingang, in het hoofdgebouw loopt u rechtsaf voor de koffiecorner Rendez Vu het restaurant in. Vervolgens slaat u meteen linksaf en staat dan voor de ingang van de Aurorazaal

Aanmelden

Graag vooraf aanmelden door het digitale aanmeldformulier in te vullen.

Contact

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Irene van Helden, emailadres: irene.vanhelden@disabilitystudies.nl, telefoonnummer: 06-47410429

Sprekers

Alice Schippers is directeur DSiN, senior onderzoeker & coördinator Disability Studies, afdeling Metamedica, Amsterdam UMC

Mitzi Waltz is onderzoeker bij het Athena Instituut & Disability Studies 

Ammer Moser en Theo Jorritsma zijn beleidsmedewerkers op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie Democratie & Bestuur, afdeling Politieke ambtsdragers & Weerbaarheid

Dutch
Toegankelijkheid

De Aurorazaal is voorzien van een ringleiding en toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Een schrijftolk en tolk NGT zijn aanwezig. Graag op het aanmeldformulier aangeven of u hier gebruik van wilt maken. Presentaties kunnen op verzoek voorafgaand verstuurd worden.
Overige specifieke wensen of aanpassingen graag aangeven op het aanmeldformulier.