DS bij de Borrel: Intersectionaliteit in wetenschap en praktijk. 'Doelgroep' is een lelijk woord.

Datum
-
Kosten

Deelname aan de lezing en borrel is kosteloos.

Direct aanmelden (gratis)

Wij nodigen iedereen van harte uit op donderdagmiddag 27 juni voor de bijeenkomst 'Intersectionaliteit in Wetenschap & Praktijk: 'doelgroep' is een lelijk woord' in de serie Disability Studies bij de lunch lezingen op de VU. Deze keer wordt het geen lunchlezing maar een DS bij de Borrel lezing! 

Tijdens deze bijeenkomst staat het thema ‘intersectionaliteit’ centraal. Kruispuntdenken of intersectionaliteit betekent dat je verschillende vormen van onderdrukking/stigmatisering/discriminatie tegelijkertijd in ogenschouw neemt. De verschillende “assen” van onderdrukking snijden en versterken elkaar. Verschillende assen zijn bij voorbeeld discriminatie op basis van beperking, gender, seksualiteit, leeftijd, ziekte, etniciteit, klasse, en status.

Vragen die aan bod komen zijn onder meer: Hoe worden onze dagelijkse ervaringen beïnvloed door onze verschillende sociale identiteiten? Hoe speelt bijvoorbeeld gender, klasse, disability, leeftijd (e.d.) een rol in onze ervaringen?

Een intersectionele blik kan ook professionals helpen om uit het denken in (individuele) beperkingen te komen. Hierdoor kan er meer ruimte ontstaan voor inter’doelgroep’diversiteit. In deze lezing wordt ingegaan op wat de meerwaarde kan zijn om intersectionaliteit mee te nemen in wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is er ook uitgebreid aandacht voor de vraag hoe verschillende intersecties een rol kunnen spelen in het dagelijks leven van mensen.

Programma

16:00 - 16:30 uur Inloop met koffie en thee
16:30 - 16:45 Introductie door Alice Schippers, directeur DSiN
16:45 - 17:10 Lezing 'Doelgroep is een lelijk woord', over intersectionaliteit in wetenschappelijk onderzoek, door Minne Bakker
17:10 - 17:30 LHBTI & LVB: Seksuele diversiteit en licht verstandelijke beperking, door Jessica Maes samen met ambassadeurs Jess Maeijer en Arnold Boekhoff 
17:30 - 17:45 Reflectie over intersectionaliteit door Maaike Muntinga
17:45 - 18:00 Discussie en afronding
18:00 Borrel in The Basket

 

Besloten / Open
Open
Locatie

VU, Hoofdgebouw
Aurorazaal
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Vanaf de hoofdingang van het Hoofdgebouw is het rechtsaf en voor het restaurant links afslaan.  

Aanmelden

Aanmelden kan door het digitale aanmeldformulier in te vullen.

Contact

Irene van Helden
Email: irene.vanhelden@disabilitystudies.nl
Telefoonnummer: 06-47410429

Organisatie

DSiN/ leerstoel Disability Studies
De leerstoel Disability Studies werkt nauw samen met de afdeling Metamedica, Amsterdam UMC (waar de leerstoel is gevestigd) in onderzoek & onderwijs activiteiten.

Sprekers

Minne Bakker 
Dr. Minne Bakker is als onderzoeker en docent verbonden aan de leerstoel Disability Studies van het Amsterdam UMC, afdeling Metamedica. Haar onderzoek richt zich op arbeidsparticipatie van mensen met een beperking. Momenteel is ze daarnaast betrokken bij een project gericht op de ontwikkeling van een toolbox voor intersectionele analyse van kwalitatieve data. Samen met collega's worden data vanuit verschillende perspectieven bekeken en steeds de vraag gesteld 'op welke manier worden de ervaringen van de respondenten gekleurd door de structuren waar men in zit ten aanzien van disability, gender, klasse, leeftijd, enzovoort?'. Een boeiend project waar in deze lezing verder op in zal worden gegaan.

Jessica Maes
Jessica Maes van de organisatie Zonder Stempel vertelt over de eerste ontwikkelingen omtrent het stimuleren van het onderzoek waarbij de lhbti emancipatie en de verstandelijk gehandicaptensector samen komen. Wetenschappelijk onderzoek naar lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en  intersekse personen (lhbti) met een licht verstandelijke beperking (lvb) is zowel in Nederland als internationaal summier.  In de presentatie heeft Jessica een vraaggesprek met ambassadeurs en ervaringsdeskundigen Jess Maijer en Arnold Boekhoff.

Maaike Muntinga
Dr. Maaike Muntinga werkt sinds 2014 als onderzoeker en docent verbonden aan het Amsterdam UMC, afdeling Metamedica.  Haar onderzoek richt zich op thema's als diversiteit en participatie. Maaike geeft modules en cursussen over  migration & health, sexual & global health, gender & diversity, en ethics. In 2017 ontving zij de Comeniusbeurs Teaching Fellowship voor haar project op het gebied van onderwijs en diversiteit.

Dutch
Toegankelijkheid

De Aurorazaal is voorzien van een ringleiding en toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 
Een schrijftolk is aanwezig, met text on top.
Presentaties kunnen op verzoek voorafgaand verstuurd worden.
Overige specifieke wensen of aanpassingen graag aangeven op het aanmeldformulier.

cartoon met vrouw achter spreekstoel met wijntje in de hand en informatie over de lezing