Disability Studies bij de lunch

Wat is Disability Studies bij de lunch?

Onder de naam "Disability Studies bij de lunch" organiseert de leerstoel Disability Studies lunchlezingen voor medewerkers van de VU, partners van DSiN en overige belangstellenden. In plaats van 'bij de lunch' vinden deze lezingen soms 'bij de borrel' plaats.

De Disability Studies bij de lunch lezingen zijn gebaseerd op de Amerikaanse “Brown Bag meetings” waarbij bedrijven en universiteiten tijdens een informele lunch een gastspreker uitnodigen en over een bepaald thema discussiëren. 

Disability Studies bij de Lunch lezingen zijn ontstaan als initiatief van de leerstoel DS samen met de leerstoel partners: Revalidatiefonds, Fonds VG, Fonds SPZ en NSGK. Doel is om tijdens de lunch bezoekers te informeren over inspirerende Disability Studies thema's. Voor elke lezing wordt een gastspreker uit binnen- of buitenland uitgenodigd. Ook is er voldoende gelegenheid om tijdens deze bijeenkomsten te netwerken.

Globaal tijdschema

11:30 uur     aanvang met koffie, thee & broodjes

12:00 uur    opening 

12:15 uur     lezing 

13:00 uur    discussie & afsluiting om 13:30 uur

Locatie

DS bij de lunchlezingen worden gehouden in een zaal op de Vrije Universiteit Amsterdam. De precieze locatie is te vinden in de agenda op deze website bij de betreffende bijeenkomst.

De locatie is rolstoeltoegankelijk.

Meer informatie en contact

Secretariaat DSiN
Email: info@disabilitystudies.nl
Telefoonnummer: 06-19933345

Eerdere bijeenkomsten DS bij de lunch