3e Research Seminar Metamedica

Datum
-

Bij de research seminars staan thema’s centraal die te maken hebben met (kwalitatief) onderzoek. Hierbij kan het gaan om de uitvoer van onderzoek (bijvoorbeeld een bepaalde analyse-methode gezamenlijk bespreken) of over meer inhoudelijke thema’s (bijvoorbeeld het Disability Studies perspectief). Elke keer staat er een ander thema op het programma. De bijeenkomsten worden voorbereid door (steeds wisselende) collega’s van de afdeling Metamedica van het VUmc.

Research seminars zijn in principe bedoel voor alle onderzoekers (promovendi, junior, senior, stagiaires) van de afdeling Metamedica. Externen mogen op uitnodiging ook deelnemen aan een seminar. Voorwaarde is dan dat het seminar aansluit bij hun onderzoek. Mochten mensen interesse hebben in deelname aan het seminar dan kunnen zij contact opnemen met Alice Schippers of Minne Bakker. Zij kunnen dan kijken of het mogelijk is om je uit te nodigen voor het betreffende seminar en kunnen de aanmelding verzorgen.

Besloten / Open
Besloten
Locatie

Afdeling Metamedica, VU Amsterdam

Aanmelden

Deelname aan de research seminars geschiedt op uitnodiging.

Contact

Minne Bakker
Email: mi.bakker@vumc.nl

Dutch