1e Oogstdag Metamedica en leerstoel DS

Datum
-

Tijdens de oogstdag worden (concept) artikelen van collega’s van de afdeling Metamedica besproken. Doel hiervan is om inzicht te krijgen in de onderwerpen waar collega’s mee bezig zijn en te oefenen met het geven van review commentaar. Juist de kruisbestuiving tussen de verschillende disciplines van de afdeling, waarbij we elkaar tips geven over literatuur of goede tijdschriften om te publiceren, blijkt zeer waardevol.

De oogstdag is, meer nog dan het research seminar, bedoeld voor medewerkers van de afdeling Metamedica (promovendi, junior, senior). Deelname van externen aan de oogstdag is alleen mogelijk op uitnodiging. Wanneer u interesse heeft in deelname kunt u contact opnemen met Alice Schippers of Minne Bakker. Zij bekijken dan of het mogelijk is om u uit te nodigen voor de oogstdag.

Besloten / Open
Besloten
Locatie

Afdeling Metamedica, VUmc.

Aanmelden

Deelname aan de oogstdag geschiedt op uitnodiging, en is in principe voorbehouden aan medewerkers van de afdeling Metamedica.

Contact

Minne Bakker
Email: mi.bakker@vumc.nl

 

Dutch