Vrijwilligers gezocht voor publieksmiddag 'Perspectives on Diversity'

Op zondag 10 januari tussen 13 en 17 uur organiseren Museum Boerhaave en het Lorentz Center een unieke publieksmiddag over diversiteit en hoe mensen met een ‘handicap’ de werkelijkheid ervaren.
Zie:
http://www.museumboerhaave.nl/pers/recente-persberichten/perspectives-diversity/

Centraal staat de manier waarop de samenleving tegen de leefwereld van doven, slechtzienden, mensen met een taalstoornis of autisme aankijkt. Vaak wordt de ‘handicap’ beschreven in termen van afwezigheid. De middag vormt de aftrap van een internationale wetenschappelijke workshop in het Lorentz Center onder de titel Perspectives on Diversity: The Cultural Life of Absence.

Zodra ziende mensen zich proberen voor te stellen hoe blinde mensen dromen, nemen ze een van hun eigen dromen, denken de beelden er bij weg – en houden bijna niets over. Deze uitkomst is hoogst misleidend: dromen van blinden zijn even ‘vol’ en compleet als die van ieder ander. Het is een gedachtenexperiment dat juist verraadt hoe moeilijk het is zich een voorstelling te maken van de leefwereld van iemand met een ander zintuiglijk instrumentarium.

Op de publieksmiddag in Museum Boerhaave laten psycholoog Douwe Draaisma en cabaretier Vincent Bijlo om 12:00 uur zien hoe dromen van blinden en doven, mensen met autisme of mensen die een amputatie hebben ondergaan, een fascinerend venster bieden op de verhouding tussen hersenen, zintuigen en beleving. Om 14:00 uur verzorgt de kunstenaar Jascha Blume, afgestudeerd aan ’s werelds enige universiteit voor doven en slechthorenden, een multidisciplinaire performance Deconstructing Presence over ‘tijd’ Kees Tinga van KNFG Geleidenhonden demonstreert om 14:30 uur het werk van blindengeleidehonden. Ook zijn er speciale rondleidingen voor doven en blinden, en zijn er doventolken aanwezig.

Aanmelden voor deze middag is verplicht en kan via http://www.museumboerhaave.nl/diversiteit/

Voor dit evenement zijn de organisatoren op zoek naar (student-)vrijwilligers die interesse in het evenement hebben en indien nodig, de deelnemers met een beperking assistentie kunnen bieden. Wie interesse heeft, kan zich bij Monika Baár (m.k.baar@hum.leidenuniv.nl) melden.