Verslag bijeenkomst Almere, Inclusieve Stad!

Het meerjarige project  De Inclusieve Stad (looptijd tot eind december 2014) is een samenwerkingsverband tussen Gemeente Almere, Hogeschool Windesheim Flevoland en initiatiefnemer Disability studies in Nederland (DSiN). Deze organisatie wil met een samenhangend programma voor onderwijs, onderzoek en kennisnetwerking een bijdrage leveren aan de verbetering van het leven van mensen met een beperking en aan een samenleving waaraan mensen met beperkingen vanzelfsprekend meebouwen. Enige jaren geleden leek het directeur Alice Schippers en de anderen bij DSiN een goed idee over een proeftuin te beschikken waarin het onderzoek kan worden getoetst. Al snel meldt de toekomstige vierde gemeente van Nederland zich: Almere.
Om het project te presenteren werd er een openbare bijeenkomst georganiseerd op vrijdag 15 maart j.l. In het zeer drukbezochte Theater de Glasbak opende wethouder Ineke Smidt de bijeenkomst: “Als nieuwe stad loopt Almere wat inclusie betreft voorop. Ik hoop dat dit project een impuls geeft om van Almere een nog inclusievere stad te maken.”
De eerste bijeenkomst over Almere als inclusieve stad was een goede aanzet tot meedenken en bewustwording wat er allemaal nodig is voor échte inclusie. 

Lees hier het verslag over de bijeenkomst.