Samenwerkingsovereenkomst DSiN en UWV getekend

Participatie is een actueel en belangrijk doel in beleid en praktijk, waarbij het vergroten van de participatie van mensen met beperkingen in de maatschappij niet alleen wordt gezien als een zaak van volksgezondheid, maar ook van sociale en economische ontwikkeling. (Arbeids)participatie is een belangrijke factor in het al of niet mee (kunnen) doen in de samenleving, naast andere factoren die gelegen kunnen zijn in de persoon met een beperking zelf, bij diens naasten, de sociale omgeving in ruimere zin en/of in de maatschappij.

Als het gaat om arbeidsparticipatie spelen professionals van het UWV een belangrijke rol. Zij bepalen onder meer de mate van arbeidsvermogen van mensen; ‘weer aan het werk’ is een belangrijk uitgangspunt voor hun werk. Bij het bewerkstelligen van arbeidsparticipatie van mensen met beperkingen is een bredere context van belang. Kennis en inzichten vanuit disability studies zijn daarom van belang voor de professionals van UWV-SMZ in hun beoordelende en adviserende functie.  

Om die reden ondertekenden Disability Studies in Nederland (DSiN) en de afdeling Sociaal Medische Zaken van het UWV (UWV-SMZ) op 28 oktober 2011 een samenwerkingsovereenkomst. Door een nauwe samenwerking willen beide organisaties bijdragen aan een volwaardige participatie van mensen met een beperking. De samenwerking gaat ertoe leiden dat de kennis en inzichten van Disability Studies door middel van een na- en bijscholingsprogramma tot de standaardbagage behoren van elke professional van SMZ. Andersom gaan de professionals van UWV-SMZ vanuit hun dagelijkse praktijkervaring input leveren bij het formuleren van relevante kennisvragen voor Disability Studies.