Zelforganisaties voor en door mensen met autisme

Auteurs en uitgever

Auteur(s)

Karin van den Bosch

Publicatie

Publicatiejaar

Soort publicatie

artikel

Gepubliceerd in

Engagement met Autisme, 2016, 2: 10-11.

Download

Artikel over zelforganisaties (consumer-run organizations) door mensen met autisme in Nederland. Dit artikel vloeit voort uit het onderzoek van Karin van den Bosch naar deze consumer-run organizations.