Tijd voor Disability Studies in Nederland.

Auteurs en uitgever

Auteur(s)

Jacqueline Kool, m.u.v. hoofdstuk 5: Rogier van de Wal

Uitgever

Een uitgave van ZonMW en Handicap + Studie

Publicatie

Publicatiejaar

Soort publicatie

overig

ISBN

9789057630989

Download

Voorbereidende notitie voor een onderzoeks- en onderwijsprogramma Disability Studies in de Nederlandse context.

In deze notitie vindt u allereerst een plaatsbepaling van Disability Studies. Wat is Disability Studies in andere landen? Hoe is het ontstaan? Welke ontwikkelingen vonden plaats en wat zijn de belangrijkste uitkomsten tot nu toe? Daarna kijken we naar de Nederlandse situatie. Vanuit een korte terugblik op eerdere initiatieven wordt in zes thema’s uitgelegd wat de relevantie en meerwaarde van Disability Studies voor Nederland zou kunnen zijn. Aansluitend wordt globaal geschetst hoe een programma Disability Studies in Nederland eruit zou kunnen zien. Op basis van gevoerde interviews, literatuur en zicht op de specifieke Nederlandse context, worden contouren neergezet voor de organisatievorm en inhoud. Er wordt een voorzet gegeven hoe een stimulerings- en onderzoeksprogramma Disability Studies daadwerkelijk kan worden gerealiseerd.

Media

Voorkant brochure Tijd voor Disability Studies in Nederland