Samen op weg naar zelf kiezen.

Auteurs en uitgever

Auteur(s)

Marion Matthijsen en Kim Franse

Publicatie

Publicatiejaar

Soort publicatie

rapport

Download

 Rapport van een kwalitatief praktijkonderzoek onder vijf bewoners, hun ouders en begeleiders van Ipse de Bruggen in samenwerking met een co-onderzoeker vanuit Ipse de Bruggen. 

Ipse de Bruggen verleent zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Vanuit Ipse de Bruggen is aangegeven dat er behoefte is aan meer inzicht rondom het maken van keuzes door bewoners. Want als je afhankelijk bent van langdurige zorg zijn doodgewone dagelijkse keuzes lang niet altijd een vanzelfsprekendheid. Daarom heeft Ipse de Bruggen opdracht gegeven aan Disability Studies in Nederland om een kleinschalig praktijkgericht onderzoek uit te voeren naar deze thematiek. Met dit onderzoek hoopt Ipse de Bruggen inzicht te krijgen in de interventies die bijdragen in het ondersteunen van bewoners bij het maken van keuzes. Uiteraard moet het een beeld opleveren van wat er voor bewoners nodig is om meer eigen regie te ervaren. En tot slot moet het onderzoek bijdragen aan de versterking van de professionaliteit van medewerkers op het gebied van ondersteunen van mensen bij het maken van keuzes.