Ruimte voor eigen regie bij mensen met ernstige meervoudige beperkingen

Auteurs en uitgever

Auteur(s)

Susanne Hauwert

Publicatie

Publicatiejaar

Soort publicatie

overig

Download

Proefschrift van Susanne Hauwert over 'Ruimte voor eigen regie bij mensen met ernstige meervoudige beperkingen.' Een verkennend en beschrijvend onderzoek. Promotor: prof.dr. G. van Hove. Copromotor: dr.ir. M.H. Kwekkeboom.

In de huidige visie op de ondersteuning aan mensen met beperkingen staan de vragen en wensen van mensen met beperkingen centraal. Mensen met beperkingen moeten zoveel mogelijk zelf (kunnen) kiezen en invloed (kunnen) uitoefenen op hun omgeving. Maar hoe wordt deze visie vertaald naar mensen met ernstige meervoudige beperkingen? Kunnen mensen met ernstige meervoudige beperkingen zelf kiezen en invloed uitoefenen en zo ja, hoe ziet dat er dan uit en hoe krijgt het vorm? Deze vragen zijn de aanleiding voor dit onderzoek.

Het onderzoek is sociaal-constructivistisch van aard, gericht op het verkennen en begrijpen van wat in sociale relaties en interacties gebeurt en in welke mate dat van invloed is op de betrokken individuen.