Factsheet: Wetenschappelijk onderzoek naar DigiContact. Deelstudie 1: DigiContact inzetbaar voor een brede diversiteit aan ondersteuningsbehoeften

Auteurs en uitgever

Auteur(s)

Miriam Zaagsma

Publicatie

Publicatiejaar

Soort publicatie

overig

Download

Miriam Zaagsma doet promotie-onderzoek naar DigiContact. Dit onderzoek is opgedeeld in een aantal deelstudies. Binnen elke deelstudie staat een andere vraag centraal. Deze factsheet is een samenvatting van deelstudie 1: DigiContact inzetbaar voor een brede diversiteit aan ondersteuningsbehoeften.

De factsheet is geschreven voor medewerkers van Philadelphia Zorg. Daardoor is DigiContact zelf niet verder uitgelegd.