Van Participatie naar Sociale Inclusie

In de afgelopen decennia heeft een paradigmaverschuiving plaatsgevonden in onze maatschappelijke kijk op mensen met een beperking. In plaats van het defectparadigma, waarin de persoon met een beperking als patiënt gezien werd en verzorgd in een instituut, herkennen we momenteel het burgerschapsparadigma, waarin volwaardig burgerschap centraal staat met nadruk op kwaliteit van bestaan, inclusie, participatie en empowerment. Enerzijds leidt dit nieuwe paradigma tot positieve ontwikkelingen; steeds meer gemeenten, bedrijven en zorgorganisaties proberen bewust barrières voor participatie te verminderen. Tegelijkertijd roept het ook vragen op over wie er verantwoordelijk is voor inclusie en participatie en wanneer dit ‘geslaagd’ is. In de praktijk lijkt deze verantwoordelijkheid vaak eenzijdig bij de persoon met een beperking te liggen en wordt er vanuit een vrij oppervlakkige definitie naar inclusie gekeken, namelijk als ‘deelnemen aan’. Maar alleen deelnemen blijkt onvoldoende; het doel van participatie bestaat uit het ervaren van wederkerige relaties en een gevoel van ‘belonging’. In dit artikel belichten we deze ontwikkelingen vanuit een maatschappelijk en wetenschappelijk perspectief. Daarbij gaan we ook in op de uitdagingen waar we bij het vraagstuk over participatie en inclusie van mensen met een beperking voor staan.

Auteur(s):
Alice Schippers, Minne Bakker, Lieke Peters
Publicatiejaar:
2018
Soort publicatie:
artikel
Gepubliceerd in:

NTZ, 2018, 2: 106-118.