Disability Studies in Nederland. Op het snijvlak van kennis, uitwisseling en belangen.

Brochure uit 2009 met daarin de plannen voor de totstandkoming van Disability Studies in Nederland: mission statement, doelstellingen en plannen voor de toekomst. De brochure bevat onder meer een schets van de benodigde infrastructurele faciliteiten, standaarden en uitgangspunten voor Disability Studies onderwijs en onderzoek en een schets van toekomstige programmalijnen in onderzoek. Ook worden ideeën voor een langlopende pilot voor een inclusieve stad of stadsdeel beschreven.

Auteur(s):
Jacqueline Kool, met dank aan Marijke Mootz
Uitgever:

Een uitgave van ZonMW en Handicap + Studie

Publicatiejaar:
2009
Soort publicatie:
overig