Disability Studies en aanverwante initiatieven in Nederland. Een inventarisatie.

Een inventarisatie van Disability Studies en aanverwante initiatieven in Nederland. Deze inventarisatie is tot stand gekomen in het kader van het initiatief van handicap+studie, ZonMw en NWO, in partnerschap met het Revalidatiefonds, om Disability Studies in Nederland te stimuleren en als blijvende discipline te vestigen in wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek en onderwijs. De inventarisatie heeft als doel zicht te geven op onderzoek en onderwijsinitiatieven op het gebied van Disability Studies (DS) en aan DS verwante initiatieven in Nederland en op eventuele hiaten daarbinnen, evenals op initiatieven om tot Disability Studies programma’s te komen. De inventarisatie kan daarmee een bijdrage leveren aan de totstandkoming van een Nederlands programma Disability Studies.

Auteur(s):
Agnes van Wijnen, met medewerking van Jacqueline Kool
Uitgever:

Een uitgave van ZonMW en Handicap + Studie

Publicatiejaar:
2009
Soort publicatie:
overig
ISBN:
9789057631047