Promotie Belaynesh Tefera Nidaw over The grace of a fulfilling Life

Op de Universiteit Tilburg verdedigde Belaynesh Tefera Nidaw op 3 juli 2018 haar proefschrift 'The grace of a fulfilling life: social inclusion in valued roles of women and children with disabilities in Ethiopia'. 
Alice Schippers is één van haar copromotors. In verschillende deelstudies van Belaynesh Tefera's onderzoek belicht ze hoe moeders en kinderen met beperkingen gewaardeerde sociale rollen, zoals die van moeder, werknemer of student, kunnen vervullen en op welke wijze een beperking hierin een rol speelt. Omgevingsfactoren, zoals in-en uitsluiting en culturele waarden -ook binnen families- zijn hierbij van groot belang.

promotiefoto Belyanesh Tefera Nidaw