Werkpakket C: Onderzoeksmethoden

Onderzoek

Inclusief onderzoek

‘Inclusief onderzoek’ is onderzoek dat samen met de mensen waar het over gaat, wordt uitgevoerd. Het is geen onderzoek ‘over’ mensen maar onderzoek ‘met’ mensen.

Bij het Nationaal Programma Gehandicapten ‘Gewoon Bijzonder’ gaat het over onderzoek met mensen met (verstandelijke) beperkingen. Bij dit onderzoek kun je dingen leren om te zorgen voor een goed leven voor mensen met beperkingen. 

Financiële partners

Dit project is gefinancierd door vanuit het ZonMW-programma 'Gewoon Bijzonder' (Nationaal Programma Gehandicapten).

Project(en)

Dit werkpakket hoort bij een groter onderzoek naar hoe je mensen met een beperking kunt betrekken bij projecten van het Nationaal Programma Gehandicapten ‘Gewoon Bijzonder’. 

  • In werkpakket A is gekeken naar hoe mensen met en zonder beperking met elkaar kunnen samen werken. 
  • Werkpakket B gaat over het trainen van mensen om samen onderzoek te doen. 
  • Werkpakket C gaat over hoe mensen met een verstandelijke beperking het beste mee kunnen doen aan onderzoek.
Samenvatting

Het Nationaal Programma Gehandicapten (afgekort NPG) ‘Gewoon Bijzonder’ gaat over het ontwikkelen en verspreiden van kennis over mensen met een beperking. Om zorg en ondersteuning te verbeteren. Om de zelfstandigheid en zeggenschap van mensen met een (verstandelijke) beperking te vergroten, waardoor zij kunnen meedoen in de samenleving.

Het NPG gaat uit van: ‘Niets over ons, zonder ons’. Het NPG wil dat mensen met een beperking betrokken zijn bij het programma. Omdat het bij het NPG juist gaat over mensen met een beperking. Zij moeten mee kunnen werken in de projecten, dus bij het doen van onderzoek.

Het VU Medisch Centrum en de LFB hebben een onderzoek gedaan bij mensen die veel met onderzoek te maken hebben. Wat vinden zij ervan dat mensen met een beperking meewerken aan onderzoek?

Mensen met een beperking kunnen op verschillende manieren mee werken bij onderzoek. En soms kunnen zij veel doen in een onderzoek, soms minder veel. Dit werkpakket gaat over ‘inclusief onderzoek’. Over wat de beste manier is voor mensen met een beperking om mee te werken aan onderzoek. 

Betrokkenen

Projectleider: Prof. Dr. Geert van Hove

Projectmedewerkers: Fiona Budge en Hannah Ebben

Vrije Universiteit Medisch Centrum, Afdeling Metamedica

Vereniging LFB

Contact

Projectleider en penvoerder: VU Medisch Centrum