SARI (Stigma Assessment and Reduction of Impact)

Zie voor downloads de website van Infolep

Onderzoek

Binnen het SARI-project wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van drie stigmareducerende interventies: counselling, contact tussen de gemeenschap en mensen met lepra, en sociaal-economische ontwikkeling. Er wordt gebruik gemaakt van mixed methods, waaronder interviews, focusgroepen en meetschalen. Een interactieve leren- en actiebenadering wordt toegepast om zo continu de interventies verder aan te scherpen.

Twee onderzoekers van het SARI-project, Mimi Lusli en Dadun, zijn op 21 november 2016 gepromoveerd bij de Leerstoel DS aan de VU.

Dadun is gepromoveerd op "Understanding and addressing leprosy-related stigma in Cirebon District, Indonesia". 

Mimi Lusli is gepromoveerd op "Returning the Rights of People Affected byLeprosy-Related Stigma Through Counselling".

 

Financiële partners

Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdragen van Netherlands Leprosy Relief, Sasakawa Memorial Health Foundation, the American Leprosy Missions en effect:hope (voorheen The Leprosy Mission Canada).

Project(en)

Het project 'Building Responses in Diverse Global Enabling Settings: Brazilian and Indonesian community programmes sharing experiences to generate knowledge towards Inclusive Community Based Research' (BRIDGES) is het vervolg op het SARI-project en wordt eveneens in samenwerking met de Leprastichting uitgevoerd.

Samenvatting

Het SARI-project (Stigma Assessment and Reduction of Impact) is een project van het Athena-instituut van de VU en de universiteit van Indonesië in samenwerking met DSiN. Het project wordt uitgevoerd in het Cirebon District in Indonesië.

Doel van het project is om stigma rondom lepra te verminderen in de Indonesische (lokale) gemeenschap en het verminderen van de impact van lepra op zowel de personen die lepra hebben als hun families. Specifiek wordt er onderzoek gedaan naar de effectiviteit van drie stigmareducerende interventies (zie verder onder tab Onderzoek).

Mensen met lepra (en andere handicaps) zijn actief betrokken bij elk aspect van het project. Het versterken van individuen en organisaties (capacity building) is een belangrijk nevendoel van dit project.

Het SARI-project is uitgevoerd in de periode 2010-2015. 

Meer informatie

Meer informatie over het SARI-project is te vinden op de website van Infolep (Leprosy Information Services).

Het SARI-project staat ook beschreven op de website van de VU en op de website van het Leprosy Research Initiative.

 

Betrokkenen

Het SARI-project is een project van het Athena-instituut van de VU, de Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya te Jakarta, Indonesië en de leerstoel Disability Studies/DSiN. DSiN was voor het laatste projectjaar penvoerder.