Boven Tafel in Inclusief Geldermalsen

Onderzoek

In het uitgevoerde participatief-actie-onderzoek staat centraal het verdringen van eenzaamheid onder mensen met een beperking (fysiek, verstandelijk, zintuiglijk en psychisch) door uitbreiding van hun sociaal netwerk vanuit ‘Eigen kracht’. Mensen met een beperking willen niet alleen hulp ontvangen, maar ook zichtbaar kunnen bijdragen aan de samenleving. Daarvoor is een veilige ‘probeerruimte’ nodig waarin zij kunnen deelnemen aan de maatschappij. Door jonge mensen met en zonder beperking te betrekken bij onze innovatieve acties en contact-interventies willen wij ‘eenzame’ mensen met een beperking helpen.

Financiële partners

Vier fondsen ondersteunen het project “Boven Tafel” financieel, te weten het VSB-fonds, Skanfonds, NSGK en Fonds VG.

Project(en)

Projectinformatie

Looptijd project: 2015-2016

Dit project is speciaal ontwikkeld voor zeer kwetsbare groepen jonge mensen met een beperking en komt voort uit bevindingen van het door de provincie Gelderland gefinancierde project Inclusieve gemeente Geldermalsen en de projecten Inclusief Werk in Nijkerk en Inclusieve Stad Almere

 

 

Samenvatting

Het project 'Boven Tafel in inclusief Geldermalsen' is uitgevoerd in 2015-2016.

Doel van het project was om de eenzame jongeren met een beperking zichtbaar te maken en hulp vanuit het sociaal netwerk van deze meest kwetsbare mensen in kaart te brengen en te vergroten. Uit ons eerdere project Inclusieve gemeente Geldermalsen (2014-2015) bleek namelijk dat deze groep met de transities in het sociaal domein en de komst van de WMO dreigt vergeten te worden omdat zij vaak beschikken over een (zeer) klein sociaal netwerk.

Uit onderzoek blijkt dat het gros van deze jongeren denkt zelf iets tegen eenzaamheid te kunnen ondernemen. Met het oogpunt hun maatschappelijke participatie te bevorderen wilden wij samen met de bevolking, de gemeente en maatschappelijke organisaties de eenzame mensen met een beperking opsporen en zichtbaar maken. Kortom ‘boven tafel’ krijgen door het organiseren van ontmoetingen en door hen actief te betrekken bij sociale, culturele, politieke en bestuursactiviteiten.

Uitgangspunt van de werkwijze van DSiN is ‘Niets over ons zonder ons.’ Dat betekent dat in alle fasen van het project de ervaringsdeskundigen worden betrokken, en ook hun verzorgers, buren en familieleden. Vandaar dat DSiN in het najaar van 2015 het project ‘Boven Tafel’ startte met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, organisaties en bewoners van Geldermalsen die samen actief (willen) zijn bij: Het organiseren van ontmoetingen met 'eenzame' jongeren en volwassenen tot 35 jaar met een beperking. Onder meer door hen uit te nodigen voor gezamenlijke activiteiten in openbare ruimten waardoor zij ‘Boven tafel’ komen. Beoogt wordt dat mensen met een beperking onder deskundige begeleiding hun talent gaan inzetten voor de leefbaarheid van de dorpen.

Het initiatief draagt bij aan de kwaliteit van bestaan voor mensen met een beperking (onder eigen regie) en aan een passende en nuttige deelname aan het dagelijkse leven in de buurt en dorp in een inclusieve samenleving. Centraal staat het verdringen van ‘Eenzaamheid’ onder mensen met een beperking (fysiek, verstandelijk, zintuiglijk en psychisch) door uitbreiding van hun sociaal netwerk vanuit ‘Eigen kracht’.

Beeld
Betrokkenen

Vier fondsen ondersteunden het project financieel, te weten het VSB-fonds, Kansfonds, NSGK en Fonds VG.

Het kernteam van DSiN medewerkers werd gevormd door: Irene van Helden en Edwin L. De Vos (projectleider). Velen hebben bijgedragen aan het project en onze dank gaat vooral uit naar de ervaringsdeskundigen Ron Vermeulen, Greet van Mourik, David Giancoli en Mienke van Alphen en naar Joris van der Hork (beleidsmedewerker gemeente Geldermalsen), Karin Jacobs (’s Heeren Loo) en Burgemeester Miranda de Vries.

Contact

Edwin L. De Vos:  edldevos@gmail.com

Irene van Helden: irene.vanhelden@disabilitystudies.nl