SARI (Stigma Assessment and Reduction of Impact)

Samenvatting

Het 'SARI'-project (Stigma Assessment and Reduction of Impact) is een project van het Athena-instituut van de VU en de universiteit van Indonesië in samenwerking met DSiN. Het project wordt uitgevoerd in het Cirebon District in Indonesië.

Doel van het project is om stigma rondom lepra te verminderen in de Indonesische (lokale) gemeenschap en het verminderen van de impact van lepra op zowel de personen die lepra hebben als hun families. Specifiek wordt er onderzoek gedaan naar de effectiviteit van drie stigmareducerende interventies.

Binnen het SARI-project wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van drie stigmareducerende interventies: counselling, contact tussen de gemeenschap en mensen met lepra, en sociaal-economische ontwikkeling. Er wordt gebruik gemaakt van mixed methods, waaronder interviews, focusgroepen en meetschalen. Een interactieve leren- en actiebenadering wordt toegepast om zo continu de interventies verder aan te scherpen.

Twee onderzoekers van het SARI-project, Mimi Lusli en Dadun, zijn op 21 november 2016 gepromoveerd bij de Leerstoel DS aan de VU.

Dadun is gepromoveerd op "Understanding and addressing leprosy-related stigma in Cirebon District, Indonesia". 

Mimi Lusli is gepromoveerd op "Returning the Rights of People Affected byLeprosy-Related Stigma Through Counselling".

Een Engelstalige samenvatting is te vinden op de website van de VU.

Het 'BRIDGES'-project (Building Responses in Diverse Global Enabling Settings: Brazilian and Indonesian community programmes sharing experiences to generate knowledge towards Inclusive Community Based Research) is het vervolg op het SARI-project en wordt eveneens in samenwerking met de Leprastichting uitgevoerd.

Projectinformatie

Looptijd project: Januari 2010 - December 2016

Onderzoekslijn(en)
Participatieve onderzoeksmethoden
Status
Afgerond
Jaar afgerond
2016

Personen

Onderzoeker(s)/auteurs
Wim van Brakel, Mimi Lusli, Dadun
Onderzoekers/projectleden

Wim van Brakel, Mimi Lusli, Dadun

Participatie van ervaringsdeskundigen

Mensen met lepra (en andere handicaps) zijn actief betrokken bij elk aspect van het project. Het versterken van individuen en organisaties (capacity building) is een belangrijk nevendoel van dit project.

Betrokkenen

Het SARI-project is een project van het Athena-instituut van de VU, de Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya te Jakarta, Indonesië en de leerstoel Disability Studies/DSiN. DSiN was voor het laatste projectjaar penvoerder. 

Financiële partners

Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdragen van Netherlands Leprosy Relief, Sasakawa Memorial Health Foundation, the American Leprosy Missions en effect:hope (voorheen The Leprosy Mission Canada).

Contact

Downloads

Zie voor gerelateerde publicaties de websites van Leprosy Research Initiative en Infolep.