Passie en Ondernemerschap in Almere

Samenvatting

Tussen 2004-2006 is er explorend onderzoek gedaan naar de kansen van Almerense jongeren met een verstandelijke beperking bij het realiseren van persoonlijke toekomstdromen in reguliere processen binnen de samenleving. Het project ‘ Passie en ondernemerschap in Almere’ wilde aantonen dat mensen met een beperking niet alleen recht hebben op een plaats in de samenleving, maar eveneens een bijdrage kunnen leveren aan die samenleving met behulp van passende ondersteuning.

Zes jaar later vindt er door DSiN een vervolg onderzoek van Passie en Ondernemerschap in Almere plaats. Door middel van interviews en bijeenkomsten met vijf jongeren en hun families wordt er onderzoek gedaan naar hun ervaringen met kwaliteit van leven sinds 2006  op het gebied van onder andere wonen, vriendschap, werken en vrije tijd. Daarnaast wordt gekeken naar de impact van het originele project op deze levensgebieden. Een belangrijk onderdeel van het project is aandacht voor de relaties tussen verschillende betrokkenen en professionals en instanties in de lokale samenleving.

Van de resultaten van het vervolg onderzoek wordt een hoofdstuk geschreven voor een te verschijnen internationaal boek met het thema quality of life. Daarnaast worden de resultaten aangeboden aan een internationaal wetenschappelijk tijdschrift over onderzoek naar praktijken en beleid in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. Ook wordt er samen gewerkt met studenten van Hogeschool Windesheim d.m.v. een comakership, er komt een Nederlandstalige onderzoeksrapportage en de resultaten zijn verder besproken en gepresenteerd tijdens de townhall meeting in Almere op 15 maart 2013.

Projectinformatie

Onderzoekslijn(en)
(Family) Quality of Life
Status
Afgerond
Jaar afgerond
2013

Personen

Onderzoeker(s)/auteurs
Enkele studenten Hogeschool Windesheim
Onderzoekers/projectleden

Enkele studenten Hogeschool Windesheim

Betrokkenen

Er is samengewerkt met studenten van Hogeschool Windesheim d.m.v. een comakership.