Inclusieve openbare ruimte: recht, universaliteit en verschil in de toegankelijkheid van straten

Samenvatting

Engelse titel: Inclusive Public Space: Law, Universality and Difference in the Accessibility of Streets.

In dit project, dat onder leiding staat van de Universiteit van Leeds (VK), wordt gekeken naar de toegankelijkheid van de openbare ruimte - met de nadruk op toegankelijkheid voor voetgangers van straten, voetpaden en wegen. Het onderzoekt welke rol wetten spelen bij de uitsluiting die optreedt wanneer straten op een ontoegankelijke manier worden ontworpen, geëxploiteerd of beheerd. Het effect kan zijn dat voetgangers wier lichaam, geest of levensomstandigheden niet 'passen', geen gebruik kunnen maken van dit onderdeel van de openbare ruimte. Een dergelijke uitsluiting is schadelijk voor zowel individuen als gemeenschappen.

Om te begrijpen hoe staten en ook de Europese Unie op een effectievere manier kunnen zorgen dat de openbare ruimte inclusief is, wil het project inzicht geven in de fysieke kenmerken van straten die in verschillende landen over de hele wereld als uitsluitend worden ervaren en door wie; hoe effectief wetten zijn om dergelijke uitsluiting in deze landen aan te vechten; en hoe gebruikers van de publieke ruimte het probleem ervaren en hoe het in de politiek wordt aangevochten. Het project is ook bedoeld om gedeelde bezorgdheid over deze vorm van uitsluiting te bevorderen en om het bewustzijn te vergroten over hoe de wet kan worden gebruikt om dit te herstellen.

Doelstelling

Het project onderzoekt of straten en voetpaden toegankelijk zijn voor mensen met beperkingen. De onderzoekers kijken in verschillende landen hoe wetten kunnen worden veranderd om de openbare ruimte toegankelijk voor iedereen te maken. En het project is bedoeld om mensen er meer bewust van te maken dat veel straten niet toegankelijk zijn.

Methode

De methodologie is vergelijkend, transdisciplinair en participatief van aard. In het project worden innovatieve videovoice-technieken gebruikt om gegevens te verzamelen. Ook worden nieuwe instrumenten ontwikkeld om mensen bewust te maken, zoals software om ervaringen met uitsluiting van voetgangers te simuleren. Er wordt gebruik gemaakt van digitale middelen om verhalen vast te leggen en er wordt een juridische handleiding gemaakt. Theoretische context en framing zullen worden verzorgd door een innovatieve combinatie van Martha Fineman's universele kwetsbaarheidsthese met het sociale model van een handicap.

Het project biedt als eerste een multinationaal sociaal-juridisch perspectief op dit belangrijke probleem van sociale rechtvaardigheid. Het komt op het juiste moment vanwege de bezorgdheid over de ontwikkeling van het shared space-concept in EU-lidstaten (waar de ruimte wordt gedeeld door voertuigen en voetgangers). Ook is van belang de implementatie (onder meer door de EU) van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, het eerste verdrag dat bepalingen bevat over de toegankelijkheid van de openbare ruimte.

Resultaten

In ontwikkeling.

Projectinformatie

Looptijd project: 1 januari 2019 – 31 december 2024

Onderzoekslijn(en)
(Arbeids)participatie
Status
Lopend

Personen

Onderzoeker(s)/auteurs
Dick Houtzager, Edwin de Vos, Sofie Sergeant, Alice Schippers
Onderzoekers/projectleden

Dick Houtzager LLM, nationaal adviseur; freelance onderzoeker

Edwin de Vos, lokaal onderzoeker

Sofie Sergeant, voormalig communicatie medewerker DSiN

Dr. Alice Schippers, adviseur /onderzoeker DSiN

Financiële partners

Contact

Heeft u interesse en wilt u deelnemen of eerst meer weten, via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen:

e-mail: ips-project@disabilitystudies.nl