Ervaringsdeskundigheid met andere ogen

Samenvatting

Promotie-onderzoek van Leendert van de Merbel naar de inzet van ervaringsdeskundigheid. Met name wordt nagegaan welke betekenis belanghebbenden aan inzet van ervaringsdeskundigheid geven. Eerst wordt dit onderzocht met betrekking tot inzet van ervaringsdeskundigheid door blinden en slechtzienden, daarna vindt het onderzoek plaats met een cross-disability perspectief en gaandeweg het onderzoek gaat de onderzoeker na wat hij zelf zoal tegenkomt aan disability met betrekking tot het promotieonderzoek.

Van de Merbel gebruikt zo veel mogelijk de taal die door alle belanghebbenden verstaan wordt, zodat belanghebbenden mee kunnen doen.

Doelstelling

De kern van zijn doelstelling verwoordde Van de Merbel in het voorwoord van zijn onderzoeksvoorstel, een voorwoord waarbij hij geïnspireerd was door een vorm die hij bij IKON-radio hoorde. 

 

“Aan mijn jongere ik, wonend in Fijnaart.

Beste Leendert,

 

Graag wil ik jou een dienst bewijzen. Jij hebt nu je zoveelste netvliesloslating en het ziet er naar uit dat je je gezichtsvermogen niet meer terug zult krijgen. Ik weet dat je je daar niet goed raad mee weet. Dat je niemand in je omgeving kent die een dergelijke ervaring heeft. 

De oogartsen in Rotterdam hebben hun best gedaan. Pa en ma hebben je volop gesteund. En op school in Rotterdam heb je het nu zwaar, doordat je niet meer gemakkelijk kunt lezen en je ook niet meer vlot kunt gaan en staan waar je wilt.

Omdat ik als geen ander weet wat jij doormaakt, wil ik wat met dat soort kennis, ervaringskennis, doen. Ik heb inmiddels allerlei ervaringen opgedaan en ik heb ook enkele opleidingen gevolgd. Ik weet nu dat het bijzonder waardevol is als ervaringskennis wordt gedeeld. Tegenwoordig zijn er zelfs al vakkrachten in bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg die betaald krijgen voor hun ervaringswerk. Samen met andere mensen wil ik bewerkstelligen dat ook in situaties zoals de jouwe professioneel gewerkt kan worden met die ervaringskennis. We gaan samen als het ware dat beroep onder de loep nemen, opdat duidelijker wordt wat er de betekenis van is voor alle betrokkenen.

Leendert, voor jou is het sinds 12 december 1979, de dag dat je iets vreemds opmerkte in je rechter gezichtsveld, een nare tijd, maar jij kunt voor mij en voor anderen een voorbeeld zijn. Soms een voorbeeld van hoe het kan, soms een voorbeeld van hoe het beter niet kan. En verder kijken we uiteraard ook bij anderen af hoe zij te werk gaan. Daar leren we zelf van en daar kunnen we anderen mee verder helpen. 

In ieder geval hartelijk dank voor de kennis die je al met mij hebt gedeeld en er komen betere tijden!

 

Vriendelijke groeten,

je oudere ik, wonend in Amstelveen.”

Methode

Bij de deelonderzoeken 1 en 2 wordt gebruik gemaakt van ‘responsieve evaluatie’, bij deelonderzoek 3 van ‘community of practice’ en bij deelonderzoek 4 van auto-etnografie. 

Resultaten

Elk van de vier deelonderzoeken levert resultaten op. Na voltooiing van het onderzoek komen die resultaten in een proefschrift te staan. De (meeste) resultaten van de twee eerste deelonderzoeken zijn al voorgelegd aan de deelnemers/respondenten, zodat er gelegenheid was om feedback te geven. Bij het derde deelonderzoek vindt ook raadpleging van de deelnemers plaats. Bij het vierde deelonderzoek wordt de disability die Van de Merbel ervaart door hem in kaart gebracht. Tijdens het onderzoekstraject ondervond hij vanwege zijn blindheid bijvoorbeeld:

  • dat er meestal vervoersassistentie nodig was om bij deelnemers te komen;
  • dat tijdens bijeenkomsten soms lichtbeelden vertoond werden zonder dat verteld werd wat te zien viel;
  • dat het lastig was om mensen te vinden in een zaal vol genodigden, omdat hij bij eerdere ontmoetingen de uiterlijke kenmerken van die mensen niet heeft kunnen zien;
  • dat feedback in teksten soms gegeven werd met gekleurde tekst;
  • dat boeken soms eerst helemaal omgezet moesten worden in digitale vorm, terwijl er niet zelden slechts een enkel citaat nodig was uit het boek;
  • dat bij data-analyse visueel mindmappen voor hem niet helpend is voor het herkennen van samenhang in de data.

Projectinformatie

Kort nadat de leerstoel Disability Studies gevestigd werd te Amsterdam, meldde Van de Merbel zich aan met een idee voor promotieonderzoek. Hij werkte vervolgens zijn idee uit tot een onderzoeksvoorstel en maart 2015 ving hij aan met het eerste deelonderzoek.

De looptijd van de vier deelonderzoeken tezamen is vier tot zes jaar.

Van de Merbel verricht het onderzoek als onbezoldigd buitenpromovendus.

 

Onderzoekslijn(en)
(Arbeids)participatie
Status
Lopend

Personen

Onderzoeker(s)/auteurs
Leendert van de Merbel
Onderzoekers/projectleden

Leendert van de Merbel

Participatie van ervaringsdeskundigen

Leendert van de Merbel is zelf blind. Tot zijn ‘critical friends’ behoren ook mensen met een beperking. De respondenten, waarvan een deel gehandicapt is, worden betrokken bij de ontwikkeling van het onderzoeksproces. 

Betrokkenen

Prof. dr. Abma, prof. dr. Van Hove en dr. Schippers zijn de promotoren onderscheidenlijk co-promotor. Diverse mensen worden betrokken als ‘critical friends’.

Contact

Leendert van de Merbel
Email: contact@leendertvandemerbel.nl