Wil jij ervaringsdeskundige zijn?

De DS bij de lunch lezing van donderdag 28 september 2017 ging over 'Wil jij ervaringsdeskundige zijn?' . Vertrekkend collega Jacqueline Kool was initiator van de lezing en zij nodigde gastsprekers Coleta Platenkamp, Gert Rebergen, Henriëtte Sandvoort, Sofie Sergeant en Hans van Eeken uit om te praten over het fenomeen "ervaringsdeskundigheid".

Voor een volle zaal verkenden de sprekers het fenomeen ervaringsdeskundigheid.

Coleta Platenkamp van Stichting CCC beet de spits af met een presentatie over haar website www.patientervaringsverhalen.nl. Op deze website vind je een almaar groeiende collectie ervaringsverhalen van patiënten/cliënten. In de korte discussie die volgde, ging het onder meer over het gebruik van de term 'patiënt' bij het spreken over 'patiëntervaringsverhalen' en 'patiëntervaringsdeskundigheid'. Waarom niet gewoon 'ervaringsdeskundigheid'? Coleta: 'Mensen kunnen op allerlei gebied ervaringsdeskundig zijn. Maar nu gaat het specifiek over patiëntervaringen, over de ervaring van het leven met een ziekte of chronische aandoening.'

Vervolgens gaf Gert Rebergen (Izare en Stichting Dwarswerk) zijn visie op het thema. Volgens Rebergen moeten we meer 'verrommelen': geen scherpe scheidslijnen of hokjes hanteren als het om mensen gaat. Zelf deed hij onder meer onderzoek naar de participatie van bewoners in een verpleeghuis. Wat vinden ouderen belangrijk? Dit resulteerde in een overzicht van bewonerswaarden: vrijplekwaarde, vertegenwoordigingswaarde, waarde van wensaanspraken, waarde van directe zorgzaamheid, waarde van gelatenheid. Rebergen deed vervolgens de oproep om participatie niet te beperken tot mensen met een beperking, maar ook ouderen nadrukkelijker een stem te geven.

Henriëtte Sandvoort, onderzoeker en medewerker LFB, vertelde over het project 'Samen werken, samen leren' en de waarde van participatief onderzoek. Sandvoort: 'Ervaringsdeskundige zijn is meer dan alleen maar, steeds opnieuw, je levensverhaal mogen (moeten) vertellen.'

Hans van Eeken, ervaringswerker GGZ vanuit de herstelvisie, hield vervolgens een betoog over het belang van het ervaringsdeskundig perspectief, werken vanuit de herstelvisie, de waarde van zelfhulpgroepen en lotgenotencontact en de (beperkte) ruimte die je als ervaringswerker soms krijgt als je binnen bestaande kaders moet werken. In zijn verhaal verwees hij naar Griet op de Beeck, die onder andere in een uitzending van De Wereld Draait Door bij Matthijs van Nieuwkerk had gesproken over haar incestverleden. Haar ervaringen worden door sommige mensen betwist. Dit leidde vervolgens tot een verhitte discussie met de zaal over waarde en waarheid van persoonlijke ervaringen. Van Eeken: 'In herstelgroepen luisteren we naar elkaars verhaal. Het is aan politie en justitie om het waarheidsgehalte van dat verhaal te achterhalen.'

Sofie Sergeant, coördinator onderwijs DSiN en betrokken onderzoeker 'Samen werken, samen leren' sprak over het belang van ervaringskennis, van gastvrijheid en diens belangrijke ingrediënten.

Het laatste woord was aan Jacqueline Kool, die deze dag ook afscheid nam van haar werk bij DSiN. 'Something inside so strong', een lied van Labi Siffre, vormde toepasselijk de afsluiting.

Foto's

Foto's van deze bijeenkomst staan in een album op Facebook

Eerdere bijeenkomsten DS bij de lunch

Verslagen en presentaties van eerdere DS bij de lunch lezingen

Les- en studiemateriaal over ervaringsdeskundigheid

Les- en studiemateriaal over ervaringsdeskundigheid