Werken zonder Wajong met arbeidshandicap is (on)mogelijk

Marianne Dijkshoorn heeft een aandoening genaamd 'Ataxia Vitamin E Deficiency'. Ondanks deze aandoening heeft ze geen Wajongstatus.

Marianne schrijft hierover in haar blog: "Volgens werkgevers ben ik arbeidsongeschikt. Volgens het UWV niet. De vraag is wie er gelijk heeft en hoe arbeidsongeschikt ik ben.

Voor mij is er een tweestrijd. Enerzijds heb ik het gevoel dat ik geen Wajongindicatie nodig heb, want ik kan prima functioneren zonder. Anderzijds was een Wajongindicatie een uitkomst geweest, omdat ik daarmee meer kans had gehad op werk.

Een werkgever krijgt namelijk nogal wat voordeeltjes bij het aannemen van iemand met een Wajonguitkering, omdat de meeste personen die hieronder vallen een achterstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dit heeft al geleid tot een ware run op deze doelgroep, ook wel ‘Wajongjacht’ genoemd. Voordelen voor werkgevers zijn onder andere: loonkostensubsidie, loondispensatie, no-riskpolis, proefplaatsing, jobcoach en een vergoedingvoor niet-meeneembare aanpassingen op de werkplek of in het bedrijf."

En dat maakt het lastig.

Marianne: "Dat het me nooit is gelukt een vaste(re) baan te vinden, komt volgens mij door mijn beperking en de vooroordelen van werkgevers. Werkgevers willen wel iemand met een beperking in dienst nemen, maar alleen als diegene een Wajongindicatie heeft met de bijbehorende voordeeltjes. Als je dat niet hebt… pech. Dan kiest de werkgever voor degene die wel de juiste Wajongstatus heeft."

Lees de hele blog van Marianne