Verslag 'Focus on Inclusive Health' en samenwerking EASPD

De Europese organisatie EASPD (the European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) werkt samen met verschillende organisaties waaronder DSiN in het onderzoeksplatform EURECO. Een van de hoofdthema's in 2020 van het platform gaat over 'Supporting inclusive health for all'. Henriëtte Sandvoort, onderzoeker van het project Samen Werken Samen leren, en ervaringsdeskundige trainer bij de LFB, nam dit jaar samen met Alice Schippers actief deel aan het EURECO Forum. Zij bespraken hoe onderzoek in Europa kan bijdragen aan participatie en gezondheid en wat het effect is van goede gezondheidszorg op de kwaliteit van leven bij mensen met een verstandelijke beperking. In Henriëtte Sandvoort's verslag 'Focus on inclusive Health' brengt zij essentiële thema's zoals 'bejegening van mensen met een verstandelijke beperking, stigma & zelfstigma en kennis over lvb' ter sprake.