Terugkeer naar de arbeidsmarkt

Bij de Incompany Workshop vanuit het scholingsprogramma DSiN-UWV op 11 oktober 2018 is ingegaan op het thema ‘Terugkeer op de arbeidsmarkt’. Tijdens een loopbaan kan het gebeuren dat iemand ziek wordt of een aandoening krijgt. Vaak willen de personen in kwestie graag terug naar de arbeidsmarkt. Echter stuiten zij op hun eigen beperkingen of een ontbrekend inlevingsvermogen vanuit een werkgever. Tijdens deze bijeenkomst kwamen thema’s als stigma, zelfstigma, (her)opbouw identiteit, bespreekbaar maken van beperkingen en talenten aan de orde. We kregen lezingen vanuit wetenschappelijke hoek, vanuit ervaringsdeskundig perspectief en vanuit de praktijk. Het publiek reageerde levendig en er ontstond een betrokken en stevig debat. 

Het hele verslag en de presentaties zijn te downloaden als bijlage bij dit bericht.

Volgende bijeenkomst

De volgende Incompany Workshop wordt gehouden op donderdag 24 januari 2019.

Thema: Family Quality of Life, met Alice Schippers als spreker.

Eerdere bijeenkomsten

Presentaties en verslagen van eerdere bijeenkomsten van het scholingsprogramma DSiN-UWV.