Studie gestart naar Loopbaantrajecten van mensen met een beperking: wat werkt?

Deze maand is er een nieuwe studie gestart naar de diversiteit in loopbaantrajecten na het ontstaan van een blijvende beperking. De studie vindt plaats bij het Lectoraat Disability Studies; Diversiteit in Participatie bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam

Na het optreden van een chronische lichamelijke aandoening, is terugkeer naar en behoud van werk niet vanzelfsprekend, zeker wanneer er blijvende en ernstige arbeidsrelevante beperkingen zijn en naarmate de werknemer ouder is. Deze studie heeft tot doel om op basis van ervaringskennis de diversiteit in loopbaantrajecten in kaart te brengen en te onderzoeken wat wel en niet werkt, om zodoende tot aanbevelingen te komen voor de praktijk. Om het ‘cross-disability’ perspectief vorm te geven wordt als onderzoeksmethode gekozen voor de levensloopbenadering en daarbinnen voor een kwalitatieve vorm van dataverzameling, namelijk de levensverhalen methode.

Het onderzoek vindt plaats samen met studenten in de gezondheidszorgopleidingen. Zij worden in het kader van het onderwijs getraind en begeleid om levensloopinterviews uit te voeren.

In 2013 heeft al een pilotstudie plaatsgevonden. Dankzij een subsidie van het Revalidatiefonds is het project deze maand daadwerkelijk van start gegaan.