Stichting ABRI wint Pier de Boerprijs 2015

Stichting ABRI, samenwerkingspartner van DSiN in Almere, heeft mede de Pier de Boerprijs 2015 gewonnen. Deze prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt door stichting SPZ, een financiële partner van DSiN.

Stichting ABRI (Almeerse belangengroep voor Recreatie en Integratie verstandelijk gehandicapten) is in Almere de ondersteuner van het G-Kracht panel en ontwikkelaar van het mensenrechtenkwartet; een succesvolle manier om met mensen met een verstandelijke beperking in gesprek te gaan over belangrijke thema’s in het dagelijks leven. DSiN werkt met stichting ABRI samen binnen het project 'De Inclusieve Stad'.

Stichting SPZ steunt mensen met een verstandelijke handicap. SPZ verwezenlijkt dit doel door het verlenen van financiële steun aan verenigingen, stichtingen en projecten op basis van haar grondslag die zij vindt in protestants-christelijke en humanitaire waarden. 

Op 12 november 2015 is door Stichting SPZ de Pier de Boer-prijs 2015 uitgereikt aan het meest vernieuwende project dat leidt tot meer betrokkenheid en medezeggenschap van mensen met een verstandelijke beperking in wijk en stad. Dit jaar zijn er drie winnaars: ABRI, Prisma Amsterdam en MOVISIE. SPZ vroeg hen om de aparte inzendingen van de drie organisaties om te buigen naar een gezamenlijk project omdat deze zo goed op elkaar aansloten. Dit gezamenlijke project Van ontmoeting en dialoog naar medezeggenschap en participatie wint de Pier de Boer-prijs 2015 bestaande uit een geldbedrag van 50.000 euro en een beeld.

Lees het hele artikel op de website van stichting SPZ.