Stem op Jacqueline Kool!

Onze collega Jacqueline Kool staat in de Top 100 onbeperkt en maakt kans op de Gouden Venus van Milo! Stem mee om Jacqueline in de Top 10 te krijgen en steun daarmee haar geweldige inzet voor een inclusieve samenleving en voor het vakgebied Disability Studies!

Stem op Jacqueline!

Tot en met zaterdag 21 mei a.s. kan gestemd worden. Op vrijdag 27 mei maken zij tijdens een feestelijke bijeenkomst op de Support Beurs in Utrecht de Top 10 bekend en de winnaar van de Gouden Venus van Milo. 

Over Jacqueline Kool 

Jacqueline Kool (1963) studeerde maatschappelijk werk en theologie. In 2009 was zij mede-oprichter van Disability Studies in Nederland, waar zij nu werkzaam is als kennismanager. Disability Studies in Nederland wil door het bouwen aan en samenbrengen van kennis werken aan een inclusieve samenleving, waar mensen met beperkingen in allerlei rollen vanzelfsprekend deel van uitmaken: “Niets over ons, zonder ons”. 

Haar interesse voor ‘disability-zaken’ ontstond op de sociale academie, waar zij terecht kwam in de belangenbehartiging van mensen met leer- en gedragsproblematiek. Later verdiepte zij zich in (de maatschappelijke kijk op) de relatie tussen ziekte, gezondheid en zingeving. Rode draad in haar werk is betrokken mensen en organisaties met elkaar verbinden, zodat mensen met en zonder beperkingen het plezier en belang ontdekken van samen werken aan een samenleving waarin iedereen zich thuis kan voelen. Zij wil daarbij de ervaringskennis van mensen met beperkingen een vanzelfsprekende plek geven in wetenschap, professionele kennis en beleid.

Haar eigen ervaring speelt daar doorheen: geboren met een progressieve spierziekte leerde zij al vroeg nadenken over haar positie in maatschappij en zorg, en een eigen wijsheid ontwikkelen over leven met beperkingen. Haar visie daarop en op de inclusieve samenleving deelt zij in boeken, columns, blogs, artikelen en voordrachten. Zij schreef o.a. Goed bedoeld. Levensbeschouwelijk kijken naar handicap en ziekte (2002) en Eros in de kreukels. Verhalen van lijven, leven en lust vanuit de kreukelzone (2010).