Startbijeenkomst De Inclusieve Stad

Om het project te presenteren werd er een openbare bijeenkomst georganiseerd op vrijdag 15 maart j.l. In het zeer drukbezochte Theater de Glasbak opende wethouder Ineke Smidt de bijeenkomst: “Als nieuwe stad loopt Almere wat inclusie betreft voorop. Ik hoop dat dit project een impuls geeft om van Almere een nog inclusievere stad te maken.”

Maatschappelijke organisaties (o.a. Philadelphia, MEE, Humanitas en St. Paladijn), buurtbewoners, mensen met een beperking zelf en vertegenwoordigers van overheidsinstellingen (o.a. diverse gemeenten, Hogescholen en UWV) deden actief mee aan thematafels over de thema’s wonen, werk & inkomen, inclusieve wijk, onderwijs en vrijetijdsbesteding. De vragen die uit deze groepen naar boven kwamen, werden voorgelegd aan het discussiepanel bestaande uit Duco Adema (Hogeschool Windesheim Flevoland), Ineke Smidt (wethouder Participatie, zorg en inkomen), Marjan Heidstra (Stichting ABRI), Stefan Mulder (G-krachtpanel), Olaf de Koning (Gebiedsmanager Almere Buiten) en Alice Schippers (DSiN). Een van de vragen die gesteld werd was: “Hoe meng je mensen met en zonder beperkingen zo goed mogelijk met elkaar?" Olaf de Koning weet dat je voor dat mengen de tijd moet nemen. "Om mensen bij elkaar te krijgen moet je ze zo breed mogelijk uitnodigen. Je kunt niet even snel-snel achterhalen wie waar zit.”

De eerste bijeenkomst over Almere als inclusieve stad was een goede aanzet tot meedenken en bewustwording wat er allemaal nodig is voor échte inclusie.