Samen werken, Samen leren ondersteunt 6 nieuwe netwerken van het NPG

Het netwerk Samen Werken, Samen Leren van de leerstoel Disability Studies en LFB ondersteunt alle 12 netwerken van het Het Nationaal Programma Gehandicapten ‘Gewoon Bijzonder’ bij de samenwerking met co-onderzoekers en ervaringsdeskundigen in de onderzoeken, waarbij gelijkwaardigheid in de werkrelatie voorop moet staan.

Het Nationaal Programma Gehandicapten ‘Gewoon Bijzonder’ontwikkelt, verspreidt en past kennis toe om zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel te verbeteren. Met als doel dat mensen met een (verstandelijke) beperking met grotere zelfstandigheid en meer zeggenschap kunnen functioneren in de samenleving. Het programma loopt t/m 2020.