Robotica Project Lecture - Deliberative Design in Disability-Inclusive Research and Design

English below

Heb jij je altijd al afgevraagd hoe inclusief onderzoek en design opgezet zijn? Wilde je altijd al weten hoe co-onderzoek met deelnemers en personen met verstandelijke beperkingen eruitziet? Heb je erover gedroomd oom je eigen hulp robot te ontwerpen? 

Als je een van deze vragen met een “ja” kan beantwoorden, neem dan deel aan onze gecombineerde lezing en workshop op 13 oktober van 14.00 tot 17.00! 

Gedurende de lezing zal Jane Strugar Kolešnik ingaan op historische en recente voorbeelden van de aanwezigheid van deelnemers in design. Ze zal hierbij reflecteren op daadwerkelijke participatieve inclusie en hoe de principes van inclusie worden toegepast in design. De presentatie zal ongeveer 30 minuten duren. 

Na een korte pauze, gaan de deelnemers zelf aan de slag om in kleine groepen een model robot te ontwerpen tijdens de workshop. Het doel van deze workshop is het om zoveel mogelijk functies mee te nemen in het ontwerp van de robot. Op het einde van de ongeveer 60 minuten durende workshop zullen de eindproducten gepresenteerd worden aan de groep. 

Het is mogelijk om het eerste deel van dit event (lezing) online via Zoom bij te wonen. Geef bij je inschrijving aan dat je online wilt deelnemen aan de lezing. De link zal voor begin van de lezing naar je toe gestuurd worden.

Wanneer? 13 oktober 2023, 14.00-17.00 
Waar? Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht in lokaal 1.40 (rolstoeltoegankelijk via Pieterskerkhof 13a)
Wie? Iedereen die geïnteresseerd is (er kunnen maximaal 30 mensen meedoen)

De voertaal van dit event is Engels. 

Wil je deelnemen aan het event of heb je een vraag? Stuur dan een e-mail naar Jane Strugar Kolešnik (jskk@uvh.nl)

________________________________________________________________________________________________________________________

Have you always wondered how inclusive research and design are set up? Have you always wanted to know what co-research with participants and persons with intellectual disabilities looks like? Have you dreamt of designing a help robot? 

If you can answer any of these questions with a “yes”, join us for our combined lecture and workshop on 13 October 2023 from 14.00 to 17.00! 

During the lecture, Jane Strugar Kolešnik will examine historical examples of presence of participants in design as well as present day illustrations. She will reflect on actual participative inclusion and to which degree the principles of inclusion are respected in design. The presentation will last about 30 minutes. 

After a short break, the audience will design a mockup robot in small groups during the workshop. The objective is to include as many functions from the group members as possible. At the end of the approximately 60-minute workshop, the final products will be presented to the group.

It is possible to attend the first part of this event (lecture) online via Zoom. Please mention that you want to join the lecture online when you sign up. The link will be send to you before the start of the lecture.

When? 13 October 2023, 14.00-17.00 
Where? Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht in room 1.40 (wheelchair accessible via Pieterskerkhof 13a)
Who? Everyone who is interested (max. 30 people can participate

Do you want to joint the event or do you have a question? Please send an e-mail tot Jane Strugar Kolešnik (jskk@uvh.nl)

Robotica workshop poster