Promotie Susanne Hauwert

Donderdag 13 december a.s. promoveert Susanne Hauwert op de VU met haar proefschrift: 'Ruimte voor eigen regie bij mensen met ernstige meervoudige beperkingen'. Susanne promoveert bij de leerstoel Disability Studies i.s.m Esdégé-Reigersdaal en Hogeschool van Amsterdam. Mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) krijgen nauwelijks ruimte om invloed uit te oefenen op het eigen leven. Het ontbreekt hen aan mensen die hun gedragingen van betekenis voorzien. Ook in de professionele zorg en ondersteuning moet daarom meer nadruk komen te liggen op de ontwikkeling van een sociaal netwerk. Dat is één van de conclusies van Susanne Hauwert op basis van een verkennend wetenschappelijk onderzoek. 

Lees het persbericht