Project Inclusief Werk in Nijkerk gaat van start

Het project Inclusief Werk in Nijkerk is in september 2015 van start gegaan. Het project is gesubsideerd door de provincie Gelderland.

Nijkerk wil, in navolging van de gemeenten Almere en Geldermalsen, een inclusieve gemeente zijn. In samenwerking met de gemeente, onderwijs, maatschappelijke organisaties, bedrijven en mensen met een beperking wil DSiN participatie in werk en gemeenschap bevorderen door inzet van de methode 'Participatie Film'. Mensen met een beperking maken zelf een korte film over hun situatie en wat zij kunnen bijdragen aan werk en gemeenschap. Door het vertonen van deze film komen mensen met elkaar in contact en kunnen angsten en vooroordelen worden weggenomen. Het project richt zich op mensen met een verstandelijke en/of zichtbare beperking of niet-aangeboren hersenletsel.