Participatiefilm bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst 'Wij willen meewerken in Nijkerk' op 10 februari 2016 vertelden medewerkers van het Filmteam van de Inclusieve Gemeente Nijkerk over hun kunnen. Dit in het kader van de Inclusieve Gemeente Nijkerk. 

In zogeheten 'participatiefilms' tonen mensen met een beperking wat zij kunnen en dat zij graag willen meewerken. Werken is voor veel jongeren met een beperking de manier om met de rest van de maatschappij in contact te staan. Naar aanleiding van de films gingen mensen met een beperking, ouders, onderwijsdeskundigen, medewerkers in de zorg en afgevaardigden van de gemeente met elkaar in gesprek over het creeëren van banen voor deze doelgroep.

De participatiefilms van Filmteam de Postkamer zijn te bekijken op Youtube.

Een verslag van de bijeenkomst vind je als bijlage bij dit bericht.