Oratie Geert van Hove

Professor dr. Geert van Hove is bijzonder hoogleraar Disability Studies aan de Vrije Universiteit en op donderdag 13 november houdt hij vanaf 15:45 uur zijn inaugurele rede. De titel van zijn oratie is Disability Studies en participatie van mensen met een beperking - over coöperatief onderzoek en complexe processen. 

In december 2013 werd Geert van Hove benoemd tot bijzonder hoogleraar Disability Studies. Hij voert deze functie uit binnen de afdeling Metamedica van de Vrije Universiteit. Stichting Disability Studies in Nederland (DSiN) en de Vrije Universiteit werken met de instelling van deze leerstoel samen aan het thema ‘disability’ als maatschappelijk verschijnsel, waarin onderwerpen als participatie, ervaringsdeskundigheid en kwaliteit van bestaan centraal zullen staan. Daarnaast is een belangrijke doelstelling van de leerstoel om het vakgebied Disability Studies in Nederland te initiëren en samenwerking te creëren in onderwijs en onderzoek tussen onderzoeksgroepen bij het VUmc en diverse VU faculteiten. De bijzondere Leerstoel is mede tot stand gekomen in partnerschap met het RevalidatieFonds, Fonds Verstandelijk Gehandicapten, NSGK, MEE Nederland en Stichting SPZ.                                              

uitnodiiging oratie Geert van Hove 13 november