Onderzoek naar Ervaringskennis

Begin 2014 is het rapport Ervaringskennis en wetenschappelijke kennis vanuit het perspectief van mensen met een 'dubbele identiteit': doorleefd verstehen verschenen van de  auteurs Jacqueline Kool, Jenny Boumans, Merel Visse.

Het doel van dit onderzoek is een bijdrage te leveren aan een theoretisch en conceptueel kader over de aard, de rol en bruikbaarheid van ervaringskennis in relatie tot wetenschappelijke kennis. De auteurs wilden onderzoeken hoe wetenschappers die zelf leven met disability-­ervaringen ervaringskennis definiëren, beleven en gebruiken. Het idee was om daarmee te komen tot een ‘seeding document’ dat kan worden gebruikt om de (maatschappelijke) discussie en het denken over ervaringskennis verder te brengen.

Voor de uitvoering van het onderzoek werd voor een samenwerking gekozen tussen Disability Studies in Nederland, het Trimbos-­-instituut en VUmc, Metamedica.

Een fundamenteel verschil tussen ervaringskennis en wetenschappelijke kennis is dat ervaringskennis niet tot stand komt door middel van strikt vastgelegde systematische procedures, intercollegiale toetsing en institutionele normen en regels van geldigheid. De betekenis wordt bepaald door het feit dat de kennis juist niet is terug te voeren op een bepaalde institutie of naar bepaalde regels en systematiek. Het lijkt verbonden aan heel uiteenlopende normen die door de tijd heen, tussen personen en zelfs binnen personen kunnen veranderen. Uit het onderzoek blijkt dat ervaringskennis kennis is die verweven is met allerlei aspecten van disability, van het subject en van de relatie tot de (buiten)wereld en de systemen daarin. Daardoor wordt het een complex, gevarieerd en gelaagd construct met een geheel eigen betekenis ten opzichte van wetenschappelijke kennis. Dit betekent overigens niet dat ervaringskennis ‘tegenover’ wetenschappelijke kennis staat. Idealiter kan een dialoog tussen kennisvormen ontstaan.

Lees  hier het volledige rapport Ervaringskennis en wetenschappelijke kennis vanuit het perspectief van mensen met een 'dubbele identiteit': doorleefd verstehen