Nieuwe voorzitter Disability Studies in Nederland

Recentelijk heeft er een wijziging plaatsgevonden in het bestuur van de Stichting Disability Studies in Nederland (DSiN).

Anton Westerlaken, sinds de aanloop en de start van Disability Studies al 5 jaar voorzitter van DSiN, is teruggetreden vanwege zijn drukke werkzaamheden. DSiN is hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet en visie gedurende deze jaren.

Wij zijn blij dat ons bestuurslid, de heer Willem de Gooyer, oud bestuurder van Middin (voorheen Steinmetz de Compaan) en nu o.a. voorzitter Platform VG, bereidĀ  is gevonden het stokje over te nemen. De heer De Gooyer heeft veel ervaring met en contacten in het veld.

DSiN heeft er alle vertrouwen in dat de heer De Gooyer een positieve bijdrage kan leveren aan het neerzetten van Disability Studies in Nederland.

De samenstelling van het huidige bestuur is:

Voorzitter: Willem de Gooyer

Penningmeester: Drs. Theo Hooghiemstra

Lid: Prof. Dr. Jenny Goldschmidt