Nieuwe kennisboom 'About Disability Studies'

In het Disability Studies bos der wijsheid groeit een nieuwe kennisboom: 'About Disability Studies'. Hier vind je les- en studiemateriaal over het vakgebied Disability Studies, zoals (basis)boeken, theoretische modellen en centrale begrippen. Je vindt er ook de nieuwe cartoon over Disability Studies.

De boom (het thema) is nog in opbouw. Relevante artikelen, beelden, geluidsfragmenten, film of ander materiaal kun je doormailen naar Sofie Sergeant (sofie.sergeant@disabilitystudies.nl).