Nieuw project van start: 'Samen werken, samen leren'

'Samen werken, samen leren' is de naam van een nieuw (onderzoeks)project dat door DSiN, Academische werkplaats Leven met een verstandelijke beperking Tranzo en de LFB uitgevoerd gaat worden. Sofie Sergeant doet promotie-onderzoek binnen dit project.

'Samen werken, samen leren' is één van de projecten die uitgevoerd wordt in het kader van het Nationaal Programma Gehandicapten Gewoon Bijzonder, een onderzoeksprogramma van ZonMW. Vanuit 'Gewoon Bijzonder' starten daarnaast binnenkort 6 andere projecten. Daarmee krijgt het onderzoek voor en over mensen met een (verstandelijke) beperking een nieuwe impuls. De projecten hebben betrekking op mensen met een licht verstandelijke beperking, mensen met een meervoudige beperking en mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

In de projecten ligt het accent op samenwerking in de vorm van netwerken. Binnen de netwerken gaan wetenschappers, professionals in zorg en welzijn en onderwijs, (vertegenwoordigers van) mensen met een (verstandelijke) beperking, mantelzorgers en andere betrokkenen aan de slag met een of meer kennisvragen.

Daarnaast gaan de projecten deelnemen aan een speciaal opgezet coachingstraject om deelname van mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking of NAH in projecten te bevorderen. 

Vanuit het project 'Samen werken, samen leren' zal deze coaching worden ontwikkeld. Sofie Sergeant gaat, als promovendus vanuit DSiN/ de Leerstoel DS, evaluatie-onderzoek uitvoeren om na te gaan wat participatie van mensen met een beperking en/of verwanten binnen de gehonoreerde projecten oplevert voor zowel het project als voor de projectleden met en zonder beperking.

Sofie Sergeant en Henriette Sandvoort gaan op het Kennisplein wekelijks vloggen/bloggen over het GB-onderzoek Samen werken, samen leren.

de eerste VLOG

de landingspagina's waarin we de VLOG's verzamelen