Nieuw project: Realisatie Inclusie Agenda Almere

DSiN-medewerker Gerda van Wees, senior onderzoeker Edwin de Vos en vele anderen zijn actief in Almere vanuit het project 'Realisatie Inclusie Agenda Almere: Implementatie en uitvoering speerpunten van de Lokale Agenda 22 voor het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap'.

In Almere vormen ervaringsdeskundigen en hun vertegenwoordigers de Adviesgroep VN-Verdrag in de Praktijk (ViP), ondersteund door stichting de Creatieve Motor. Zij adviseren de gemeente Almere over een inclusieve stad, een inclusief Almere. De Creatieve Motor organiseert de achterban. De adviesgroep richt zich op het scheppen van mogelijkheden voor mensen met een handicap. Van stoepverbreding tot begrijpelijke brieven.

Via de website en facebookpagina van Stichting De Creatieve Motor kun je de laatste updates volgen.