Motie ingediend voor opstellen Almeerse Inclusie Agenda

Edwin de Vos heeft, samen met anderen, een motie ingediend bij de gemeenteraad van Almere om een Almeerse Inclusie Agenda op te stellen.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Hierdoor krijgen gemeenten de verplichting lokaal inclusiebeleid in- en uit te voeren. Edwin de Vos e.a. verzoeken de gemeente Almere in een motie om voor 1 april 2017 een Almeerse Inclusie Agenda op te gaan stellen in overleg met de doelgroep en hun organisaties.