Met z’n allen de straat (weer) op! Deel 2 van start!

Veldwerkers adviseren gemeenten al langer over de toegankelijkheid van straten, pleinen en gebouwen. In mei 2023 start deel 2 van het project Met zijn allen de straat (weer) op. Daarvoor gaan ervaringsdeskundigen met beperkingen in verschillende gemeenten aan de slag. Dit deel 2 is een vervolg op Met z'n allen de straat op!

Zo gaan veldwerkers in Nijmegen in dit vervolg specifiek aandacht besteden aan de toegankelijkheid van kunst- en culturele instellingen. Dan gaat het niet alleen om de toegankelijkheid van gebouwen, maar ook de wegen er naar toe. Veldwerkers in West-Betuwe willen het inclusieve proces van
inspraak structureel vormgeven. Belangrijk, zeker nu de nieuwe Omgevingswet dat vereist.

Doel is om te werken naar rechtvaardige steden met inclusieve openbare ruimten voor iedereen. Het project wordt gefinancierd door ZonMw in samenwerking met DSiN. In 2021 beschreven veldwerkers in Almere, Nijmegen, West-Betuwe en Utrecht al hun ervaringen in Inspiratiedocumenten, zoals deze over Almere.