In memoriam Ingrid Baart

Met pijn in het hart hebben wij afscheid moeten nemen van Ingrid Baart.

Zij overleed op 18 januari j.l. als gevolg van een heftige ziekte.

Wij verliezen een betrokken en bevlogen vriendin en bondgenoot. Met haar aanstekelijke enthousiasme en open denkkracht was zij een belangrijke pijler voor het vakgebied Disability Studies in Nederland.

Vanaf de eerste aanzetten voor DSiN nam Ingrid een unieke plek in op vele fronten; zo was zij lid van de programmacommissie, projectleider van het onderzoek naar succesvolle zorgmijders en gaf zij de contouren van een leerstoel disability studies mee vorm. Een gezamenlijk project over ervaringsdeskundigheid in onderzoek zou van start gaan.

Haar grote deskundigheid en professionaliteit waren een genot om van te mogen plukken en leren.

We hadden nog zoveel gezamelijke plannen en idealen. Geïnspireerd door haar denken en werken gaan we door met het vormgeven van disability studies.

Wij gaan Ingrid ongelooflijk missen.