Medezeggenschap van bewoners met LVB in de gemeente

Op 16 juni 2016 werd weer een Disability Studies bij de lunch lezing gehouden. Het thema was deze keer 'Medezeggenschap van bewoners met een licht verstandelijke beperking (LVB) in de gemeente'. De gastsprekers waren afkomstig van ABRI, Prisma Amsterdam en MOVISIE. Deze drie organisaties zijn gezamenlijk de winnaar van de Pier de Boerprijs 2015 en werken aan het gezamenlijke project 'Van ontmoeting en dialoog naar medezeggenschap en participatie'. 

De foto's van deze bijeenkomst staan in een Google foto-album.

De volgende DS bij de lunch lezing wordt gehouden op 29 september 2016 en zal gaan over Disability Studies & Seksualiteit.

Eerdere bijeenkomsten DS bij de lunch.