Inclusieve stad buurtbijeenkomst maandag 23 september in Almere

Belangstellenden zijn weer van harte welkom bij de tweede bijeenkomst van de “Buitengewone Stripheldenbuurt met zijn bewoners” op maandag 23 september a.s. in buurtcentrum De Cartoon. Locatie: Gerrit Th. Rotmanlaan 28 Almere-Buiten tussen 19:00 en 22:00 uur. U wordt ontvangen met koffie en thee.

De avond begint met een korte rondgang door de buurt samen met mensen met een beperking. Vervolgens bespreken wij o.a. wat er in de buurt aandacht nodig heeft en welke mooie initiatieven er al zijn in de wijk. En we stellen een buurtcommissie in. De bijeenkomst eindigt met een verrassende surprise act!

De bijeenkomst is vrij toegankelijk. Als je dat nog niet gedaan hebt, graag van te voren aanmelden bij Lotte Werkema en Edwin de Vos. E-mailadres: inclusievestad@disabilitystudies.nl.

Kijk hier voor meer informatie & Facebook!